22.03.2010 в 14:31 2
На фото: Яна Чурикова , Валентина Толкунова