1.04.2010 в 10:48 41 6
Стефани Майер принялась за новую книгу о 'вампирах'
Стефани Майер принялась за новую книгу о 'вампирах'
Стефани Майер принялась за новую книгу о 'вампирах'
Стефани Майер принялась за новую книгу о 'вампирах'
Стефани Майер принялась за новую книгу о 'вампирах'
Стефани Майер принялась за новую книгу о 'вампирах'
На фото: Стефани Майер