13.11.2009 в 11:27 10 7
Дион потеряла ребенка
Дион потеряла ребенка
Дион потеряла ребенка
Дион потеряла ребенка
Дион потеряла ребенка
Дион потеряла ребенка
Дион потеряла ребенка
На фото: Селин Дион