17.04.2008 в 16:00 0
На фото: Рената Литвинова , Ксения Собчак