31.10.2012 в 16:39 0
На фото: Земфира , Рената Литвинова