7.02.2010 в 18:20 17
На фото: Земфира , Рената Литвинова