18.09.2011 в 03:46 3
На фото: Земфира , Рената Литвинова