30.06.2008 в 12:30 0
На фото: Земфира , Рената Литвинова