7.09.2009 в 13:20 12
На фото: Земфира , Рената Литвинова