5.04.2009 в 12:45 1
На фото: Земфира , Рената Литвинова