12.01.2011 в 10:04 4
На фото: Екатерина Стриженова , Александр Стриженов