11.07.2010 в 11:35 3
На фото: Екатерина Стриженова , Александр Стриженов