4.11.2009 в 14:08 5
На фото: Валерия Валерия , Иосиф Пригожин