16.04.2009 в 12:20 1
На фото: Алексей Тихонов , Екатерина Стриженова